اندازه گیری دور دست

جهت تعیین سایز دقیق النگو، طبق تصویر، دور دست را مطابق تصویر را با نخ اندازه و به کمک خطکش طول نخ را محاسبه کنید. و با توجه به اندازه ای که در جدول مشاهده میکنید، سایز النگو خود را پیدا کنید و سپس اقدام به خرید کنید.
اگر النگو سایز مناسب در دست دارید، میتوانید قطر النگو را اندازه و به این روش نیز، سایز دقیق النگو خود را از ستون سوم جدول پایین محاسبه نمایید.

نکته مهم!

بهترین راه تعیین سایز النگو، مراجعه به طلا فروشی و پرسیدن سایز النگو برای شماست.

آخرین انگشترها

النگو طلاروس دورنگ ۴۱۱۳۶۳

297,000 تومان
قیمت برای پک ۴ عددی النگو میباشد النگو طلاروس دو رنگ حک برند، سایز و پهنا داخل النگو کاملا مشابه نمونه طلا کیفیت و ثبات رنگ بی نظیر

تکپوش طرح طلا ۴۱۱۲۲۰

137,000 تومان
تکپوش طرحدار کاملا مشابه طلا کیفیت رنگ و استحکام بسیار عالی

النگو طرح طلا ۳ عددی ۴۱۱۲۱۹

147,000 تومان
قیمت برای ۳ عدد النگو میباشد. این النگوهای کاملا مشابه طلا هستند. از کیفیت رنگ و استحکام بسیار بالایی برخوردار میباشند.  

النگو طرح طلا ۳ عددی ۴۱۱۲۱۸

147,000 تومان
قیمت برای ۳ عدد النگو میباشد. این النگوهای کاملا مشابه طلا هستند. از کیفیت رنگ و استحکام بسیار بالایی برخوردار میباشند.  

همه النگوها را ببینیم: