اندازه گیری دور دست

جهت تعیین سایز دقیق النگو، طبق تصویر، دور دست را مطابق تصویر را با نخ اندازه و به کمک خطکش طول نخ را محاسبه کنید. و با توجه به اندازه ای که در جدول مشاهده میکنید، سایز النگو خود را پیدا کنید و سپس اقدام به خرید کنید.
اگر النگو سایز مناسب در دست دارید، میتوانید قطر النگو را اندازه و به این روش نیز، سایز دقیق النگو خود را از ستون سوم جدول پایین محاسبه نمایید.

نکته مهم!

بهترین راه تعیین سایز النگو، مراجعه به طلا فروشی و پرسیدن سایز النگو برای شماست.

آخرین انگشترها

تکپوش طرح طلا ۴۱۱۰۶

179,000 تومان
این تکپوش زیبا، در دو طرح با کیفیت بسیار عالی مشابه طلا

النگو فاطیما طرح طلا پک ۵تایی ۴۱۰۷۱

199,000 تومان
النگو طرح طلا ظریف و بسیار مشابه طلا پک ۵ تایی    

النگو طرح طلا روس پک ۴تایی ۴۱۰۷۰

199,000 تومان
النگو طرح طلا روس داری طراحی زیبا و بسیار مشابه طلا پک ۴ تایی    

همه النگوها را ببینیم: