درصورتیکه پوست‌تان سفید یخی است، ترجیحا به جای طلای زرد از طلای سفید استفاده کنید.