در روش ارسال سفارشی، معمولا بسته ها به شهر های بزرگ 3تا5 روز زمان می برد و در شهرهای کوچک 4تا6 روز.

هزینه این نوع ارسال 10هزار تومان است که برای سفارش های بالای 100هزار تومان، رایگان محاسبه می شود.

در ارسال پیشتاز، برای شهر های بزرگ دریافت بسته ها معمولا 1تا2 روز زمان می برد و برای شهرهای کوچک 2تا3 روز.

هزینه ارسال پیشتاز مبلغ 13هزار تومان است که برای سفارش های بالای 150هزار تومان، رایگان محاسبه می شود.